0

Se încarcă ...

#

Cristian Ducu - Codru Vrabie

Student

943 Studenți

Categorie

Avertizarea de integritate în instituțiile publice

Recenzii

4.8/5 (22 rating)

Cristian Ducu 


Codru Vrabie Cristian Ducu este expert in Etică, Conformitate, Anti-corupție și Sustenabilitate în cadrul Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics și președinte al European Ethics & Compliance Association. Din 2007, el lucrează în calitate de consultant extern în Etică & Conformitate cu diverse tipuri de organizații și domenii de activitate. De asemenea, Cristian este implicat în activități de advocacy privind integritatea în sectorul public și în cel privat, scrie în mod regulat pe teme de etică și, pentru o vreme, a predat cursuri specializate de Etică Aplicată în mai multe facultăți din Universitatea din București, respectiv SNSPA.

Pentru mai multe detalii despre Cristian, vă rugăm să consultați următoarele link-uri:

 www.linkedin.com/in/cristianducu/
 www.cristian-ducu.ro


Codru Vrabie Cristian Ducu is an expert in Ethics, Compliance, Anti-corruption and Sustainability within the Center for Advanced Research in Management and Applied Ethics and president of the European Ethics & Compliance Association. Since 2007, he has been working as an external consultant in Ethics & Compliance with various types of organizations and fields of activity. Cristian is also involved in advocacy activities regarding integrity in the public and private sectors, writes regularly on ethics topics and, for a while, taught specialized courses in Applied Ethics in several faculties of the University of Bucharest, respectively SNSPA.

For more details about Cristian, please see the following links:
www.linkedin.com/in/cristianducu/
www.cristian-ducu.ro


Codru Vrabie

Codru VrabieCodru Vrabie este formator și consultant în probleme legate de buna guvernare și este interesat de politicile publice și reformele din sistemul judiciar și administrativ. De-a lungul timpului Codru a fost implicat în elaborarea mai multor proiecte de lege, dintre care 20 au fost adoptate – una dintre ele a devenit Legea 571/2004 înlocuită acum de Legea 361/2022. Din 2007 până în 2012, Codru a fost reprezentantul organizațiilor societății civile în Consiliul Național de Integritate. Din 2010, Codru este implicat în programul de formare „Lideri pentru Justiție”; în 2017 acest program a fost replicat în Republica Moldova, sub denumirea LEAD.

Pentru mai multe detalii despre Codru, vă rugăm să consultați următoarele link-uri:

www.linkedin.com/in/cvrabie
www.codruvrabie.eu/about


Codru VrabieCodru Vrabie  is a trainer and consultant in matters relating to good governance and he is interested in public policies and reforms in the judicial and administrative systems. Over time Codru has been involved in the drafting of several draft laws, of which 20 have been adopted – one of them became Law 571/2004 now replaced by Law 361/2022. From 2007 to 2012, Codru was the representative of civil society organizations in the National Integrity Council. Since 2010, Codru has been involved in the “Leaders for Justice” training program; in 2017 this program was replicated in the Republic of Moldova, under the name LEAD.

For more details about Codru, please see the following links:

www.linkedin.com/in/cvrabie
www.codruvrabie.eu/about

Mai multe cursuri după autor